Σκοπός

  1. Υποτροφίες σε σπουδαστές ανωτέρων και ανωτάτων δημόσιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τόπο κατοικίας το χωριό Ράφτη.
  2. Οικονομική ενίσχυση σε αδύναμα άτομα και αδύναμες οικογένειες που είναι μόνιμοι κάτοικοι των χωριών που δραστηριοποιείται το Γεωργακοπούλειο Ίδρυμα.
  3. Με ομόφωνη απόφαση της οριζόμενης διαχειστικής επιτροπής θα διατίθενται έκτακτα βοηθήματα σε θύματα θεομηνιών, ατυχημάτων και σε άτομα που χρήζουν επείγουσα νοσοκομειακή περίθαλψη στο εξωτερικό, με την προϋπόθεση οτι είναι μόνιμοι κάτοικοι του χωριού Ράφτη Γορτυνίας Αρκαδίας. Επίσης θα διατίθεται οικονομική ενίσχυση για επισκευές και συντήρηση του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου και Αγίας Σοφίας του χωριού Ράφτη.
  4. Διοργάνωση και υλοποίηση διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων στο χωριό Ράφτη που στοχεύουν στην αναβάθμιση και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των ανθρώπων της περιοχής.
  5. Ίδρυση λαογραφικού μουσείου και αρχείου λαογραφικών μελετών στο χωριό Ράφτη.
  6. Ηθικές διακρίσεις και επαίνους σε άτομα, οικογένειες ή ομάδες ατόμων που αποδεδειγμένα συνέβαλαν στους σκοπούς του Ιδρύματος.
  7. Βοηθήματα σε νεαρά ζευγάρια που παντρεύονται ή τεκνοποιούν και είναι μόνιμοι κάτοικοι των χωριών που δραστηριοποιέιται το Ίδρυμα.